Struktura

Simboli atrakcija su remek-djelo malih značenja

Postoji preko dvjesto simbola za različita područja i vrijednosti života. Svaki se simbol sastoji od elemenata koji su u različitim odnosima, što svakome od njih daje svoju vibraciju koja je jednaka vibraciji željene kvalitete ili vrijednosti s kojom se želimo uskladiti, tj. privući je u svoj život i usidriti u našu auru. Svaki simbol ima i svoju mantru, pomoću koje aktiviramo simbol i povećajemo njegovu moć djelovanja.

Većina simbola proizlazi iz vertikalne moći, što osigurava harmoniju, sigurnost, stabilnost i unutarnju snagu. Kugla vječne ljubavi i života podsjeća nas na čudo postojanja te važnost energije ljubavi koja predstavlja cement svemira i usklađuje nas sa svojom vibracijom. Svjetovi bi se bez nje raspali, a rast i razvoj pretvorili bi se u nepostojanje. Sam krug simbolizira vječnost pokreta, gdje je početak istodobno i kraj, a kraja nema budući da on već sadrži novi početak ljudi i stvari – svega..

attraction_symbols_34

Dijamantni deltoid transformacije na najvišoj razini i na licu mjesta pročišćava energiju i pretvara je kako bi bila puna ljubavi i poticaja.

Piramida također pročišćava energiju i pomaže pri ostvarenju želja te ispunjenju ciljeva.

Biser najvišeg smisla, značenja i svrhe podsjeća nas na našu dharmu, životno poslanstvo, na važnost energije naše namjere i na prioritete značenja u životu.

Altana srčanog smjera usmjerava energiju u pozitivnom, srčanom smjeru. U toj je ulozi strelica koju namjera usmjerava u nepogrešivi cilj. A ima i ulogu mosta među svjetovima i energijama.

Čaša izobilja dobrih energija prikuplja iz svemira blagotvorne energije pune ljubavi i poticaja te nas usklađuje s njima, a one se prelijevaju u našu auru i olakšavaju nam djelovanje. Sličnu ulogu i vibraciju ima i luk.

Val lakoće oduzima težinu teretu i usklađuje nas s energijom radosti, uspjeha i komunikacije na svim razinama.

Kombinacijom pozitivnih vibracija ljubavi, svjetla i mudrosti, svi ti elementi pretvaraju simbole zakona privlačnosti u savršen, neophodan alat naše namjere, pomoću kojeg preobražavamo svoju sudbinu prema vlastitim željama i lakše postižemo postavljene ciljeve i želje. Uz njihovu pomoć podižemo našu vibraciju i usklađujemo se s frekvencijom određene vrijednosti te je tako privlačimo i zadržavamo u svojem životu.