Coaching

Ljudi vzpodbujam in opogumljam na njihovih življenjskih poteh.
S prepoznavanjem in odklepanjem potencialov in njihove notranje moči jim uspešno pomagam pri izboljšanju samopodobe, doseganju ciljev, premagovanju preizkušenj in zavestnem ustvarjanju njihovega življenja.

V podjetjih delam na prepoznavanju kompetenc, komunikaciji (vse relacije), na izboljšanju medsebojnih odnosov, zmanjševanju stresa in bolniskih staležev, motivaciji in dvigu storilnosti, ter predvsem na prodaji končnim kupcem.

 

Kako to uresničimo?

Vsaka pot se začne s tem, da razjasnimo sitiuacijo, da ugotovimo, kje sploh ste, pobrskamo, kaj je pripomoglo k temu, da ste se tukaj znašli, ter se pogovorimo o vaših trenutnih čustvih in občutkih.

Naslednji korak je postavitev cilja. 
To je zanimiv proces, v katerem se velikokrat izkaže, da ljudje stremijo k ciljem, ki so si jih zastavili na podlagi pričakovanj okolice in družbe, z njihovimi vrednotami (kaj sele srčnimi željami!), pa nimajo kaj dosti skupnega. Presenečeni boste, kakšen optimizem in lahkotnost boste občutili, ko bodo cilji pravi in res skladni z vami.

 

V tretjem koraku bomo skupaj naredili akcijski plan, ugotovili, kaj lahko naredite z obstoječimi resursi in kaj še potrebujete, potem pa se lotili dela.

Vodila vas bom korak za korakom, vas z izbranimi vprašanji vzpodbudila k razmišljanju in odkrivanju novih možnosti, ter izdelavi strategij.
Vztrajali boste na začrtani poti, ob tem uživali in na koncu… slavili zmago! ❤️

Včasih je treba samo reči: ”Zdaj mi je pa dovolj!” in narediti korak naprej. Danes, ne jutri! Tistih “jutri” je bilo že tako in tako preveč!