Da vam bo lažje

Maya je certifciran life coach, certifciran NLP coach, certifciran NLP praktik in certifciran praktik hipnoze. Svoja znanja in izkušnje pridobiva na mnogih izobraževanjih in pod mentorstvom najvecjih svetovno znanih imen iz področja psihologije, komunikacije, podjetništva in prodaje, kot so Tony Robbins, Les Brown, Byron Nelson, Claudia Harvey, CloeMadanes, Gerry Robert in mnogi drugi.

 

Je tudi avtorica petih knjig, international best seller author, motivacijska govornica, projektni manager, trenutno pa koordinatorka izjemnega projekta “WORLD SWIM by Martin Strel” – plavanje okoli sveta.

 

Mayina največja prednost, so poleg strokovnosti, njene bogate življenjske izkušnje in empatija. Ljudi vzpodbuja in opogumlja na njihovih življenjskih poteh. S prepoznavanjem in odklepanjem potencialov in njihove notranje moči jim uspešno pomaga pri izboljšanju samopodobe, doseganju ciljev, premagovanju preizkušenj in zavestnem ustvarjanju njihovega življenja. Včasih je treba samo reči: ”Zdaj mi je pa dovolj!” in narediti korak naprej. Danes, ne jutri! Tistih “jutri” je bilo že tako in tako preveč!

 

V podjetjih dela na prepoznavanju kompetenc, komunikaciji (vse relacije), na izboljšanju medsebojnih odnosov, zmanjševanju stresa in bolniških staležev, motivaciji in dvigu storilnosti, ter predvsem na prodaji končnim kupcem.

Izberite področje. ki vas zanima: