O Mayi – Pripravljamo nove vsebine, ki bodo kmalu na voljo

V razmislek

Ali nas stvari, okoliščine in situacije spreminjajo? Ali mi spreminjamo njih, ko se spreminjamo sami?
Ali se je treba počutiti varno, da bi lahko zaupali? Ali je treba zaupati, da bi se počutili varno?
Ali se mora zgoditi čudež, da bi verjeli? Ali je treba verjeti, da bi se čudež zgodil?
Ali je treba biti ljubljen, da bi ljubil? Ali je treba ljubiti, da bi bil ljubljen?
Ali je treba presegati rekorde ali samega sebe? Ali je treba bitidober in prijazen zaradi drugih ali zaradi sebe?
Ali lahko spoštujemo druge, ne da bi prej spoštovali sebe?
Stvar perspektive in osebne odločitve.
Odločite se modro – pri nekaterih rečeh namreč nimamo neomejenega
števila popravnih izpitov!
In ne pozabite, da smo na tem planetu samo na obisku in da smo
mnogo več kot zgolj telo, v katerem trenutno bivamo.
Imejte se radi. ❤️
-Iz knjige Vilinski simboli, Vse je energija in energija je vse- Maya Peron

 

 

For consideration

Are you changed by things, circumstances, or situations? Or are they changed by you when you change?

Do you need to feel safe in order to trust? Or do you need to trust in order to feel safe?

Does a miracle need to happen in order for you to believe? Or do you need to believe in order for a miracle to happen?

Do you need to be loved in order to love? Or do you need to love in order to be loved?

Do you need to beat records or overcome yourselves? Do you need to be kind and nice because of other people or yourselves? Can you respect others without respecting yourselves?

All of the above is a matter of perspective and personal choice.

Choose wisely – not everything comes with an endless supply of do-overs!

And, never forget; you are only a visitor to this planet and you are much more than the physical body you inhabit.

Let the Universe lead you.❤️

                -From the book Attraction symbols, Everything is energy and energy is everything- Maya Peron

 

I am currently working on something special and will be with you soon, stay tuned ❤️